ÖZET/ POSTER GÖNDERİN

Özetinizi en geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar doc/word formatında umtebconference@gmail.com   adresine göndermeniz gerekmektedir.​

 

DİKKAT

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Nakhcivan University  Email: umtebconference@gmail.com

© 2014 by Pearson Journal of Social Sciences & Humanities