KONGRENİN KAPSAMI

 

Kongremize aşağıdaki konularla başvuruda bulunabilirsiniz.

BİLDİRİ KONULARI

Kongremiz tüm

Sosyal ve beşeri bilimler

Eğitim bilimleri ve güzel sanatlar

Fen ve Sağlık Bilimleri

Veteriner bilimi

Ziraat bilimi

Fizik, kimya, matematik

Spor bilimi alanlarına açıktır

Nakhcivan University  Email: umtebconference@gmail.com

© 2014 by Pearson Journal of Social Sciences & Humanities