2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 16 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Gerek kongre çağrımızın yapıldığı dönemde ve gerekse de kongre hazırlık sürecinde eski yönetmelik hükümleri yürürlükteydi ve o dönemdeki hükümlere göre bir kongrenin akademik teşvik kapsamında sayılabilmesi için 5 farklı ülkeden bilim insanın kongreye katılarak sözlü sunum yapması yeterli idi. Ancak yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir.  Kongremize 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar iştirak etmesine rağmen toplam katılımcı sayımızın yarısından daha azı yabancı olduğun için (bakanlıklar ve üniversiteler tarafından düzenlenen kongreler de bu şartı karşılayamamaktadır) tam metinlerinizin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında (2021 yılında teşvik yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik olacağı konusunda herhangi bir öngörümüz bulunmamaktadır) geçerli olmayacaktır. Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

Söz konusu yeni yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kaldığı için sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve çalışmalarımız bugün tamamlanmıştır. Şöyle ki

Teşvikten yararlanmak isteyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Tam metinler ise kongreden bağımsız olarak çıkarılacak olan Editörlü Uluslararası Kitaplarda Uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.  Uluslararası Kitaplar İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından (doçentlik ve teşvik yönetmeliklerine göre tanınmış  7 yıllık uluslararası yayınevidir) elektronik olarak yayınlanacaktır. Bu bölümlerinizi 2021 yılı teşvik başvurularında uluslararası kitap bölümü kategorisinden teşvik için kullanabilirsiniz (2021 yılında yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde)

Teşvikten yararlanmak istemeyen katılımcılarımızın tam metinleri ISBN'li kongre kitabında  kongre takviminde belirttiğimiz tarihte yayınlanacaktır.  

2021 yılı için Teşvikten yararlanmak üzere uluslararası kitap bölümü yayınlatmak isteyenler için süreç

1- Bize mail göndererek yalnızca özetinizin kongre kitabında yayınlanmasını istediğinizi, tam metninizin editörlü uluslararası kitapta bölüm olarak yayınlanmasını istediğinizi belirtiniz (en geç 20 Temmuz 2020 tarihine kadar bu maili göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde tam metniniz kongre kitabında yayınlanacaktır).

2-  Alanlara göre tam metinler tasnif edilerek editörlü uluslararası kitap taslakları hazırlanacaktır. Kitap bölümü yayını için İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından normal yayın ücreti olan 350 TL kongre katılımcılarımızdan alınmayacaktır. (kitap bölümü için yalnızca 210 TL  yayın harcı tahsil edilecektir)

3- Editörlü uluslararası kitaplar ___________ tarihinde yayınlanacaktır

EDİTÖRLÜ KİTAPLARIMIZ​

- Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Tarih ve Kültür Tartışmaları

- İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimlerde Güncel Değerlendirmeler

- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Farklı Yaklaşımlar (yukarıdaki 3 kitaba girmeyen konular için)

- Fen Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Sağlık Bilimlerinde Güncel Değerlendirmeler

- Matematik ve Mühendislik Araştırmaları

uluslararasikitap@gmail.com 

Nakhcivan University  Email: umtebconference@gmail.com

© 2014 by Pearson Journal of Social Sciences & Humanities